Ce este CLRE

CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic este un proiect al Academiei Române (începând cu anul 2014) și reprezintă o colecție de ediții digitale ale celor mai reprezentative dicționare ale limbii române din toate timpurile, aliniate la nivel de intrare.

Astfel, în CLRE sunt avute în vedere următoarele categorii de dicționare:

– dicţionare generale – de tipul: DA/DLR = Dicţionarul limbii române, tom I-II, Tipografia ziarului „Universul”, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1907-1944; Dicţionarul limbii române, Serie nouă, tom VI-XIV, Bucureşti, Editura Academiei, 1965-2010; DEX = Dicţionarul explicativ al limbii române. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2009; MDA = Micul dicţionar academic. Vol. I-IV. Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic. 2001-2003 ş.a.

dicţionare auxiliare, care sunt strâns legate de redactarea dicţionarului tezaur – de tipul: Alexandru Ciorănescu, Dicţionarul etimologic al limbii române. Ediţie îngrijită şi traducere din limba spaniolă de Tudora Sandru‑Mehedinţi şi Magdalena Popescu Marin. Bucureşti, Editura Saeculum I. O., 2002; Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române. Ediţia a II‑a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2005 ş.a.

dicţionare speciale, enciclopedice ori dicţionare speciale, alese după criteriul importanţei lor pentru perspectiva diacronică asupra limbii – de tipul: Dicţionar enciclopedic, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993‑2009; Lexiconul tehnic român. I ş. u. Elaborare nouă. Bucureşti, Editura Tehnică, 1957 ş. u.

Principalele obiective ale proiectului CLRE:

– realizarea celui mai mare corpus diacronic digital de dicționare ale limbii române, format din ediții digitale ale celor mai reprezentative lucrări lexicografice pentru limba română din bibliografia DLR digitalizate (transpuse în format electronic sau create direct în format electronic editabil);

– promovarea lucrărilor lexicografice realizate sub egida Academiei Române, Secția de Filologie și Literatură (și prin includerea CLRE pe Platforma cu resurse digitale a Academiei Române https://solirom.ro/);

– oferirea informației din CLRE cu acces liber pentru public.