Istoric

Prima etapă în dezvoltarea unui corpus lexicografic românesc electronic a fost realizată în cadrul unui proiect intitulat CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din Bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens, care a fost finanţat de UEFISCDI, prin instrumentul de finanţare „Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente”, pentru perioada iulie 2010–octombrie 2013 (cod PN-II-RU-TE-2009-1-246).

Echipa de cercetare a fost condusă de CS I dr. Elena Tamba (Dănilă) şi a fost formată din patru membri: specialişti lingvişti (Elena Tamba, Marius-Radu Clim şi Ana-Veronica Catană-Spenchiu) şi un specialist informatician (Marius-Iulian Răschip). Dat fiind volumul mare de lucru pentru partea informatică a proiectului, s-a optat pentru colaborarea cu un voluntar, informatician în formare, Mădălin-Ionel Patraşcu, care, în ultimul an al proiectului, l-a înlocuit pe Marius Răschip. De asemenea, în etapa inițială a proiectului au participat colaboratori externi (doctoranzi, masteranzi postdoctoranzi) la operațiile de validare a informațiilor.

Din 2014, cu titlul CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic, a devenit un proiect fundamental al Academiei Române, dezvoltat în cadrul Departamentului de Lexicologie și lexicografie de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iași. Acest proiect are ca scop realizarea unei colecții de ediții digitale ale celor mai reprezentative dicționare ale limbii române din toate timpurile, aliniate la nivel de intrare.

Din 2019, CLRE a intrat într-o nouă etapă, cu instrumente diferite de adnotare și de transcriere, cu un alt mod de administrare a colecției de imagini, cu principii de stocare și de transcriere revizuite.

În mai 2021 a fost publicat online primul volum digitalizat în CLRE: Dicționarul limbii române (DA), Literele A-B, redactat sub egida Academiei Române (publicat inițial în 1913), cuprinzând 8517 intrări.

În mai 2022 a fost publicată integral în CLRE prima ediție digitală anastatică emendată la nivelul cuvântului-titlu și al categoriei lexico-gramaticale a Dicționarului tezaur al limbii române (DA, DLR), cuprinzând cele 37 de volume din prima ediție, cu 155377 de intrări, redactat sub egida Academiei Române (1913–2010).