Publicații despre CLRE

Elena Isabelle Tamba, The Role of the Institutes of the Romanian Academy in the digitalization process of the linguistic research, în volumul Željko Jozić / Sabine Kirchmeier (eds.): The Role of National Language Institutions in the Digital Age. Contributions to the EFNIL Conference 2021 in Cavtat. Budapest: Nyelvtudományi Kukatóközpont, 2022, ISBN 978-963-9074-92-7, p. 91-100 (https://efnil.org/documents/conference-publications/cavtat-2021/EFNIL-Cavtat-Book.pdf).

Gabriela Haja, Elena Isabelle Tamba, Publicarea online a primului volum din CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic – contextualizare, în vol. Actele Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării”. 2020–2021, (coordonatori de volum) Marius-Radu Clim și Elena Isabelle Tamba; (editori) Alina‐Mihaela Bursuc, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Claudius Teodorescu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2022, 284 p.; ISBN 978-606-37-1471-9, p. 213–218. http://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3188.pdf.

Elena Isabelle Tamba, CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic. Începuturi, dezvoltare și perspective, în vol. Actele Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării”. 2020–2021, (coordonatori de volum) Marius-Radu Clim și Elena Isabelle Tamba; (editori) Alina‐Mihaela Bursuc, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Claudius Teodorescu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2022, 284 p.; ISBN 978-606-37-1471-9, p. 219–232. https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3188.pdf.

Gabriela HAJA, Elena Isabelle TAMBA, Marius-Radu CLIM, Claudius TEODORESCU, Alexandru ANGHELINA, Metode și tehnici actuale în redactarea Dicționarului limbii române informatizat (DLRi), în volumul România în spaţiul euroatlantic: interferenţe culturale şi lingvistice, Ofelia Ichim (coord.), București, Editura Tracus Arte, 2020, p. 139–160.

Haja 2017 = Gabriela Haja, Introducere, în volumul Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte, editor Gabriela Haja, 270 p., Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2017, p. 7-18.

Tamba 2017 = Elena Isabelle Tamba, Informatizarea lexicografiei academice românești, în volumul Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte, editor Gabriela Haja, 270 p., Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2017, p. 145-156.

Tamba 2017 = Elena Isabelle Tamba, CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. 100 de dicţionare din Bibliografia DLR aliniate la nivel de intrare şi la nivel de sens, în volumul Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte, editor Gabriela Haja, 270 p., Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2017, p. 221-234.

Clim 2015 = La lexicografía rumana informatizada: tendencias, obstáculos y logros, în volumul Lexicografia de las lenguas románicas. Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva, vol. II, coords.: María Dolores Sánchez Palomino y María José Domínguez Vázquez, eds.: María José Domínguez Vázquez, Xavier Gómez Guinovart y Carlos Valcárcel Riveiro, Editura De Gruyter, 2015, p. 95-110.

Clim, Tamba et al. 2015 = Marius‑Radu Clim, Elena Tamba, Ana‑Veronica Catană‑Spenchiu şi Mădălin Patraşcu, CLRE. Corpus lexicographique roumain essentiel. 100 dictionnaires de la langue roumaine alignés au niveau de l’entrée et, partiellement, au niveau du sens, în Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15‑20 juillet 2013), Strasbourg, ÉLiPhi, vol. 2, Section 16, p. 1611-1622 şi on‑line: http://atilf.fr/cilpr2013/actes/section‑16.html.

Catană‑Spenchiu, Clim et al. 2014 = Ana Catană‑Spenchiu, Marius‑Radu Clim, Mădălin Patraşcu, Elena Tamba, CLRE. Corpus lexicographique roumain essentiel. Résultats et perspectives în Luminiţa Botoşineanu, Ofelia Ichim (eds)., Integrare europeană / identitate naţională; plurilingvism / multiculturalitate – limba şi cultura română: evaluări, perspective (European Integration / National Identity; Plurilingualism / Multiculturality – Romanian Language and Culture: Evaluation, Perspectives), Roma, Italia, ARACNE Editrice, Colecţia „Danubiana”, p. 323-332.

Tamba 2014 = Elena Tamba, La lexicografía Rumana. Historia y Actualidad, in Lexicografía de las lenguas románicas.Perspectiva histórica. Volumen I, Edited by Félix Córdoba Rodríguez, Ernesto González Seoane, María Dolores Sánchez Palomino, De Gruyter, p. 265-282.

Dănilă 2013 = Elena Dănilă, Corpus lexicographique roumain essentiel. Les dictionnaires de la langue roumaine alignés au niveau de l’entrée, in extenso in Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas 6-11 septiembre 2010, Valencia (6-11 septembre 2010), Ed. by Casanova Herrero, Cesareo Calvo Rigual, La maison d’édition Walter de Gruyter, 2013, volum VIII, p. 125-134; (http://degruyter.com/view/books/9783110300031/9783110300031.125/9783110300031.125.xml?format=EBOK).

Patraşcu, Tamba et al. 2013 = Mădălin Ionel Patraşcu, Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana Catană‑Spenchiu, CLRE – Partial Results in the Development of a Romanian Lexicographic Corpus, in Proceedings of the 9th International Conference „Linguistic resources and tools for processing of the Romanian language” (16‑17 mai 2013, Iasi), eds. Elena Mitocariu, Mihai Alex Moruz, Dan Cristea, Dan Tufiş, Marius Clim, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 51-58; on‑line la adresa: https://consilr.info.uaic.ro/2013/Consilr_2013.pdf.

Tamba, Clim et al. 2012 = Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Ana Catană‑Spenchiu, Mădălin Patraşcu, Situaţia lexicografiei româneşti în context european, în „Philologica Jassyensia”, An VIII, Nr. 2 (16), 2012, p. 259‑268 şi on‑line, la adresa https://philologica-jassyensia.ro/revista/?numar=philologica-jassyensia-an-viii-nr-2-16-2012.

Tamba, Clim et al. 2012 = Elena Tamba, Marius‑Radu Clim, Mădălin Ionel Patraşcu, Ana Catană‑Spenchiu and Marius Răschip, CLRE. The Essential Romanian Lexicographic Corpus, in Proceedings of the 8th International Conference „Linguistic resources and tools for processing of the Romanian language” (8‑9 december 2011, 26‑27 april 2012, Bucharest), eds. Mihai Alex Moruz, Dan Cristea, Dan Tufiş, Adrian Iftene, Horia‑Nicolai Teodorescu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, p. 157-162; on‑line la adresa: https://consilr.info.uaic.ro/2013/index.php?list=editii.

Tamba Dănilă, Clim et al. 2012 = Elena Tamba Dănilă, Marius‑Radu Clim, Ana Catană‑Spenchiu, Mădălin Patraşcu, The Evolution of the Romanian Digitalized Lexicography. The Essential Romanian Lexicographic Corpus, rezumatul a fost publicat în Proceedings of the 15th EURALEX International Congress, 7-11 august 2012, Oslo, eds. Ruth Vatvedt Fjeld, Julie Matilde Torjusen, Press Reprosentrales, UiO, p. 225; lucrarea in extenso pe suport electronic (p. 1014-1017); on‑line la adresa: https://euralex.org/proceedingstoc/euralex_2012/.

Dănilă, Clim et al. 2011a = Elena Dănilă, Marius‑Radu Clim, Ana Catană‑Spenchiu, Towards a Romanian Lexicographic Corpus, în „Philologica Jassyensia”, An VII, Nr. 2 (14), 2011, p. 191-198 şi on‑line, la adresa https://philologica-jassyensia.ro/revista/?numar=philologica-jassyensia-an-vii-nr-2-14-2011.

Dănilă, Clim 2011b = Elena Dănilă, Marius-Radu Clim, Preliminarii în realizarea unui corpus lexicografic românesc, în Rodica Zafiu, Camelia Uşurelu, Helga Bogdan Oprea (editori), Limba română. Ipostaze ale variaţiei lingvistice. Actele celui de‑al 10‑lea colocviu al catedrei de limba română, Bucureşti, 3-4 decembrie 2010, vol. I, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p. 225-232.

Dănilă 2010 = Elena Dănilă, Despre necesitatea realizării unui corpus lexicografic românesc esenţial, în „Philologica Jassyensia”, An VI, Nr. 2 (12), 2010, p. 41-50 şi on‑line, la adresa https://philologica-jassyensia.ro/revista/?numar=philologica-jassyensia-an-vi-nr-2-12-2010.